Hiv og hepatitis C

Projekt Videre i livet
Danmarks Bløderforening tilbød fra efteråret 2009 en række individuelle tilbud til blødere, der er smittet med hiv og/eller hepatitis.
Læs mere her »

Kortlægning
I efteråret 2008 foretog Danmarks Bløderforening og Blødererstatningsfonden i fællesskab en kortlægning af de hiv-smittede blødere og deres behov.
Læs om kortlægningen og dens konklusioner »

Bevilling
Danmarks Bløderforening fik i 2008 for en fireårig periode bevilliget midler til sit arbejde for hiv- og  hepatitissmittede blødere.
Læs ansøgning (forkortet version) »