Sociale profiler

Det kan være en udfordring at skulle forklare sin kommunale sagsbehandler om en sjælden sygdom som blødersygdom eller ITP.

For at gøre mødet med sagsbehandleren lettere har Danmarks Bløderforening i samarbejde med paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser udviklet såkaldt 'sociale profiler' for hæmofili, von Willebrand og ITP.

De sociale profiler er værktøjer, som patienten gratis kan downloade og tage med til mødet med sagsbehandleren. Ligesådan har sagsbehandleren mulighed for selv at downloade dokumenterne før mødet med borgeren.

De sociale profiler består af to dokumenter:

Konceptet for de sociale profiler er udviklet som led i et større satspuljeprojekt i Sjældne Diagnoser, og der er udviklet sociale profiler for omkring 20 sjældne sygdomme. Læs mere - og find flere sociale profiler - på: www.sjaeldenborger.dk