Terkel Andersens fødselsdagsfond

Da Bløderforeningens formand Terkel Andersen fyldte 50 år i 2007, ønskede han ikke gaver. I stedet ønskede han, at folk satte penge ind på en konto, der skulle gå til at støtte bløderfamilier i Indien. Der blev i alt sat næsten 30.000 kr. ind. Pengene bruges til at styrke indiske bløderfamilier.

Pengene fra Terkel Andersens fond bliver fordelt i samarbejde med den indiske bløderforening, HFI, som Danmarks Bløderforening har haft et langt og tæt samarbejde med via foreningens projekter i Indien.

Pengene bliver brugt over en årrække. De er blandt andet blevet brugt til kurser for kvinder, der er bærere af blødersygdom og mødre til bløderbørn. Her har kvinder haft mulighed for at høre om bløderbehandling og psykosociale emner. At målrette aktiviteter til kvinderne er ofte en god måde at hjælpe bløderfamilier i Indien, hvor mødrene er de primære omsorgspersoner for bløderbørnene.

Pengene er også blevet brugt til regionale lejre for blødere og workshops om fysioterapi. I Indien, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er begrænsede, spiller fysioterapi en stor rolle, da det ofte er den nemmeste – og eneste – mulighed, der er for at forebygge og lindre skader opstået ved blødninger i led m.v.

 Se billeder fra en regional lejr støttet af fonden »