Historisk tidslinje

1970: Danmarks Bløderforening stiftes

1973: Danmarks Bløderforenings lægelige komité etableres

1974: Den første generalforsamling

1974: Hjemmebehandling på forsøgsbasis

1978: Den første sommerlejr

1978: Det første BløderNyt

1980: Første varmebehandlede præparat

1980: Oprettelse af forsknings- og støttefonden

1983: Sundhedsstyrelsen beslutter at centralisere behandlingen

1984: Det står klart, at mange danske blødere er smittet med hiv og hep C

1985: Danmark indfører varmebehandlede faktorpræparater

1987: Danmarks Bløderforening lægger sag an ved de danske domstole

1987: Første godtgørelse til hiv-smittede

1988: Sekretariatet etableres

1988: Første forældre/barn-seminar

1989: Første livskvalitetsundersøgelse af blødernes vilkår

1992: Godtgørelse til hivsmittede forhøjes

1993: Gensplejset faktor til danske blødere

1993: European Haemophilia Consortium (EHC) bløderkonference i København

1993-1999: DBF er sekretariat for EHC

1995: Danmarks Bløderforening taber retsagen

1995: Blødererstatningsfonden oprettes

1995: Danmarks Bløderforening påbegynder projektetBløderliv i Indien

1996: Danmarks Bløderforening vinder sagen ved menneskerettighedsdomstolen

1999: Danmarks Bløderforeninginkluderer ITP’ere i sin medlemsgruppe

2000: Vision 2010

2001: Anden livskvalitetsundersøgelse af blødernes vilkår

2002-2012: Danmarks Bløderforening har sekretariatssamarbejde med Sjældne Diagnoser

2002: Første 50+ seminar

2003: Livskvalitetsundersøgelse af hiv-smittede blødere

2004: Livskvalitetsundersøgelse af Hepatitis C-smittede blødere

2007: Danmarks Bløderforening afslutter projekt Bløderliv i Indien

2007: Medlemsundersøgelse

2008: Danmarks Bløderforening påbegynder sit ungeprojekt i Indien

2009: Livskvalitetsundersøgelse af ældre blødere

2010: Blødererstatningsfonden tilføres ny kapital og forlænges på ubestemt tid

2010: Livskvalitetsundersøgelse af ITP´erne

2010: Vision 2020

2012: Danmarks Bløderforening gennemfører den tredje livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere

2013: Danmarks Bløderforening afholder World Federation of Hemophilias 50 års jubilæum ved et symposium i Moltkes Palæ i København

2016: Første 30-49 seminar

2016: Danmarks Bløderforening får i partnerskab med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Region Midtjylland støtte fra Sundhedsstyrelsen til at igangsætte et telemedicinprojekt

2017: Medlemsundersøgelse